maandag 17 september 2007

Geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen

Drinkwater bevat steeds vaker lage concentraties geneesmiddelen. De medicijnen die voorkomen in drinkwater zijn slecht afbreekbaar en worden veel gebruikt. Dat blijkt uit een half september gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VROM. Het RIVM benadrukt dat de hoeveelheden zo laag zijn dat effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen.

>>Details en volledige tekst

Geen opmerkingen: