maandag 3 december 2018

Toepassing van het NHI in droge perioden

Foto NHI. Bron: www.stowa.nlDe jaarlijkse NHI-dag heeft plaats gevonden. Naast ontwikkelingen in 2018 en de plannen voor 2019 stond in een aantal presentaties de toepassing van het NHI in droge perioden centraal. Het NHI is een hydrologische gereedschapskist die waterbeheerders een eenduidige, uniforme basis biedt voor het maken van hydrologische modelberekeningen. Meer lezen? | details | presentaties | publicatielijst NHI en droogte.

woensdag 21 november 2018

Nieuwe dossiers

Hydrotheek illustratie. Foto: Bobby de VosDe volgende thema's zijn nieuw toegevoegd aan de Dossiers pagina:
* Actualisatie KRW-doelen * Doelen voor niet KRW-wateren
* Environmental DNA (eDNA)
* Thermische energie uit afvalwater
* Thermische energie uit oppervlaktewater
* Verwaarding biomassa
* Waterwijzer Landbouw
* Waterwijzer Natuur

Deze thema's zijn speciale zoekvragen in de Hydrotheek, waarmee -met één muisklik- een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven wordt. Wilt u ze allemaal bekijken? Klik hier.

Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of wilt u op de website van uw organisatie een thema-link naar relevante publicaties in de Hydrotheek. Neem dan contact op.

dinsdag 20 november 2018

Nieuwe reeks Wildernis onder water

Foto Nieuwe reeks Wildernis onder water. https://portal.eo.nl/over-de-eo/pers/artikel/2018/10/nieuwe-reeks-wildernis-onder-water-op-npo-2/Na het succes van de eerste serie Wildernis onder Water in 2017, is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een mooie follow up. De zes nieuwe afleveringen van elk 25 minuten worden uitgezonden om 19:45 bij de EO op NPO2.
* 12 december Aflevering 1 Het Geheim van de Beek
* 13 december Aflevering 2 Lang leve de regen
* 17 december Aflevering 3 Onzichtbare natuur tussen land en zee
* 18 december Aflevering 4 Onder water in de boerensloot
* 19 december Aflevering 5 Op de bodem van de Zuiderzee
* 20 december Aflevering 6 Historisch Water
Meer lezen? Klik op | persbericht.

donderdag 15 november 2018

Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat

Foto Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaatNederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastlegging kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. In een klein en dichtbevolkt land als Nederland is het noodzakelijk om te zoeken naar innovatieve vormen van landgebruik waarin meerdere functies worden gecombineerd. Dit bosbericht gaat in op de mogelijkheden voor biomassateelt in combinatie met wateropgaven. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 14 november 2018

Klimaatadaptatie: praktijkgerichte oplossingen

foto cover Klimaatadaptatie: praktijkgerichte oplossingenSpeciale uitgave over klimaat adaptatie van Stichting RIONED en Vereniging Stadswerk Nederland. In het magazine is onder meer aandacht voor de grondwaterstresstest, het Waterlabel, hoe adaptatie over de grens wordt aangepakt (Nantes) envoor de vraag hoe verkoelend het effect van water nu echt is. Ook leest u over praktijkervaringen in Heiloo, Almere en Nijmegen (European Green Capital 2018). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 12 november 2018

De Waternavel de baas? Wat verklaart de plotselinge spectaculaire afname?

Afbeelding 1. Grote Waternavel. Foto Aa en Maas. In: De Waternavel de baas? Wat verklaart de plotselinge spectaculaire afname?De Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In het Drongelens kanaal nabij ’s-Hertogenbosch is de Grote waternavel sinds de jaren ’90 aanwezig. Na jaren van toename is in 2017 de hoeveelheid waternavel uitzonderlijk sterk afgenomen. Hoe is deze afname te verklaren? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.