donderdag 17 augustus 2017

Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewater

Figuur 3.2 Berekende maximale concentraties in de kavelsloot. In: Inventarisatie mogelijke risico's van antiparasitaire diergeneesmiddelen voor grondwater en oppervlaktewaterAntiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen, die in de agrosector worden gebruikt, en afbraakproducten van deze stoffen kunnen zich na gebruik in het milieu verspreiden, meestal via het water. Of dit gebeurt, hangt onder meer af van de hoeveelheid en de eigenschappen van de stoffen. Op basis van de huidige analyse lijkt een aantal antiparasitaire stoffen in diergeneesmiddelen milieunormen voor grond- en/of oppervlaktewater te kunnen overschrijden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 10 augustus 2017

Het Hunzedal, wedergeboorte van een beekdallandschap

cover Het Hunzedal, wedergeboorte van een beekdallandschapIn dit boek neemt Het Drentse Landschap u mee op een ontdekkingstocht door dit unieke natuurgebied. Twintig jaar geleden kreeg Het Drentse Landschap de kans om de Hunze aan te pakken. Natuur was in het Hunzedal in geen velden of wegen te bekennen. Stichting Het Drentse Landschap ontdekte dat het anders kon.
Het Hunzedal:
  • laat zien hoe het gebied in nauwelijks twintig jaar tijd van één grote aardappelakker spectaculair veranderde in een ongekend rijk natuurgebied.
  • vertelt het verhaal van de Hunze en van de mensen die langs de beek woonden en werkten.
  • volgt twintig jaar natuurontwikkeling rond de Hunze.
  • toont unieke beelden van planten en dieren die na jaren terug zijn van weggeweest.
Meer lezen? Klik op | details | website uitgever.

vrijdag 4 augustus 2017

De top 3 van juli 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in juli 2017

1. Geochemische en hydrodynamische fosforretentie mechanismes in laagland stroomgebieden (proefschrift)
Onderzoek toont aan dat de effecten van het landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot zijn dan tot nu toe werd gedacht. Dit is het gevolg van het grondwater dat kwelt in sloten en beken en op veel plekken in Nederland ijzerhoudend is. >Meer informatie

2. Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder (rapport)
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ca. 6 m.; Prikstokmetingen; en EC-metingen oppervlaktewater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen (rapport)
Het RIVM heeft in samenwerking met andere instituten onderzocht hoeveel resistente bacteriën via afvalwater in het Nederlandse oppervlaktewater terechtkomen. Afvalwater is, naast mest, de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu belanden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 2 augustus 2017

Waterbeheer op weg naar 2045: verkenningen op verzoek van waterschap Zuiderzeeland

uitsnede cover Waterbeheer op weg naar 2045 : verkenningen op verzoek van waterschap ZuiderzeelandDeskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven hebben op verzoek hun visie gegeven op verschillende onderdelen van het waterbeheer. Deze betogen zijn in de bundel 'Waterbeheer op weg naar 2045' opgenomen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 25 juli 2017

Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam

foto cover Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van UitdamDe Markermeerdijk bij Uitdam is in 2006 afgekeurd. De veiligheidsopgave bestaat uit een tekort aan hoogte, buitenwaartse macrostabiliteit en binnenwaartse macrostabiliteit. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de beheerder van de dijk, bereidt de versterking voor zodat deze uiterlijk in 2021 weer veilig is. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 18 juli 2017

Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote Waterleiding

Microskopische opname van Surirella venusta. Vergroting ca 1500x. Deel van Figuur 5. Pag. 24 in Ecoscans riooloverstorten Goese Polder en Groote WaterleidingOm de ecologische invloed van rioolwateroverstorten op sloten te onderzoeken zijn in de zomer van 2016 tien sterk, matig en weinig door overstorten beïnvloede locaties bemonsterd op chemie, kiezelwieren en macrofauna. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.