maandag 7 oktober 2019

Nederlands waterrecht voor niet-juristen

Foto cover Nederlands waterrecht voor niet-juristenDit boek biedt een algemene inleiding op het Nederlandse waterrecht voor niet-juristen. Het behandelt niet alleen het huidige waterrecht, maar ook hoe dit tot stand komt en wat het belang voor de praktijk van het waterbeheer is. Alle aspecten van het waterbeheer komen hierbij aan bod: de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer, drinkwater en afvalwater, natuurbescherming, het Europese waterrecht, de ruimtelijke ordening, crisismanagement, financiering en rechtsbescherming. Alle gebruikte juridische begrippen worden duidelijk uitgelegd. Het boek is geschikt voor iedereen op academisch of HBO-niveau die geïnteresseerd is in het waterrecht en het waterbeheer. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 2 oktober 2019

Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen

cover uitsnede Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen: normvoorstellenHet RIVM doet voorstellen voor zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor een aantal bestrijdingsmiddelen. Waterbeheerders meten de meeste van deze stoffen, maar er bestaan nog geen normen voor. Dit maakt het moeilijk het beleid voor de waterkwaliteit te evalueren en probleemstoffen aan te pakken. De nieuwe indicatieve normen geven waterbeheerders een eerste indruk of zij zich zorgen moeten maken over stoffen die zij in hun gebied vinden. Meer lezen? | details | volledige tekst

woensdag 25 september 2019

Themanummer Landschap over ecologische riviernetwerken

Foto cover Themanummer Landschap over ecologische riviernetwerken. Bron: www.landschap.nlThemanummer Landschap over ecologische riviernetwerken is uit. Het gaat over rivieren als de natuurlijke verbindingen in het landschap en kijkt naar de ontwikkelingen in de hele Nederlands-Vlaamse delta, van de haarvaten van het systeem tot en met de estuaria. Meer lezen? | De artikelen uit het themanummer Landschap over ecologische riviernetwerken.

maandag 23 september 2019

Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereid

Foto cover Deltaprogramma 2020, doorwerken aan de delta: nuchter, alert en voorbereidHet is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat. Dat schrijft deltacommissaris Peter Glas in het Deltaprogramma 2020. Peter Glas: 'Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het 'nieuwe normaal' moeten zijn.' Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rijksoverheid.

donderdag 19 september 2019

Kenmerken meetfout bij automatisch meten grondwaterstand door Provincie Overijssel

Bron foto: Kenmerken meetfout bij automatisch meten grondwaterstand door Provincie Overijssel. https://pixabay.com/photos/groundwater-measurement-water-835827/Deze studie brengt op verzoek van de Provincie Overijssel de kenmerken in beeld van de meetfout bij meten van de grondwaterstand met een automatische drukopnemer volgens de procedure van de Provincie. Meer lezen? | details | volledige tekst

donderdag 12 september 2019

De kwaliteit van drinkwaterbronnen in Nederland

Foto cover De kwaliteit van drinkwaterbronnen in NederlandDit rapport brengt de belangrijkste informatie over de kwaliteit van de bronnen van drinkwater bijeen en presenteert dit in samenhang. Er wordt zowel ingegaan op de huidige knelpunten, als op de verwachte ontwikkelingen. Het rapport geeft daarmee een breed beeld van de feiten over de huidige staat van de bronnen van drinkwater voor wat betreft de waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 10 september 2019

Jaarrapporten 2018 Rijn en Maas

Cover foto Jaarrapport 2018 De RijnNamens acht Nederlandse en twee Belgische drinkwaterbedrijven rapporteren RIWA-Maas en RIWA-Rijn jaarlijks over de kwaliteit van het rivierwater.

De Rijn

In 'Jaarrapport 2018. De Rijn' wordt verslag gedaan van de waterkwaliteit van de Rijn over het jaar 2018 en de werkzaamheden van RIWA-Rijn. Met dit jaar extra aandacht voor impact van de droogte en hoe de drinkwaterbedrijven daarmee zijn omgegaan en in welke mate de waterkwaliteit sinds de invoering van de KRW is verbeterd.

De Maas

Jaarrapport 2018 De Maas bestaat uit vier delen. Deel A gaat over 'De Maas als bron voor drinkwaterbereiding', en gaat in op de beoordeling van de waterkwaliteit en de impact van droogte op de waterkwaliteit. Om grip te krijgen op de Maas als geheel geeft deel B een beschrijving van de overeenkomsten en de verschillen in het stroomgebied, bezien vanuit het perspectief van drinkwaterbereiding. Deel C gaat over handelingsperspectief. Het laatste deel beschrijft de resultaten van de monitoring van de Maas.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarrapport 2018 Rijn | volledige tekst Jaarrapport 2018 Maas.