donderdag 30 maart 2017

Naar een duurzaam Nederland

Uitsnede illustratie cover Naar een duurzaam Nederland : energieneutraal, klimaatbestendig en circulairGemeenten, provincies en waterschappen slaan de handen ineen om Nederland energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken. Met de investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland nodigen zij het Rijk, bedrijven, organisaties en burgers uit om mee te doen. Samen investeren in de realisatie van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 21 maart 2017

Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De Dommel

Foto cover Zuiver water komt tot leven: vijftien jaar waterharmonica’s bij Waterschap De DommelBij Waterschap De Dommel is de noodzaak om na te denken over de overgang van rioolwaterzuivering (rwzi) naar oppervlaktewater groter dan in veel andere gebieden. Simpelweg omdat de rwzi's lozen op kleine wateren. Beken van klein formaat en met een kleine doorstroming. "Hoe brengen we harmonie aan tussen de rwzi en de beek? In landschappelijkheid, in waterkwaliteit en in ecologisch functioneren." Dat zijn de onderliggende vragen waarmee Waterschap De Dommel 15 jaar geleden aan het experimenteren is gegaan. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 15 maart 2017

Atlas factice of Kaartboek van Rijnland, Delfland en Schieland en andere oude kaarten

Kaart Hoogheemraadschap van Rijnland. Bron: http://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/Library/About-the-Library/News/show/Old-maps-added-to-the-Image-Collections.htmDeze atlas factice, ook wel samengesteld kaartboek genoemd, bevat drie kaarten van de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland van Floris Balthasars. De kaarten werden oorspronkelijk apart gemaakt in opdracht van de besturen van de verschillende hoogheemraadschappen. Vanaf 1609 hebben Floris Balthasars en zijn zoon Balthasar Florisz. als landmeters en plaatsnijders zowel de kartering als het graveren van de kaarten ter hand genomen. De kaarten van Delfland en Schieland verschenen in 1611 in druk, respectievelijk in 9 en 13 kaartbladen. De kaart van Rijnland verscheen in de jaren 1614-1615 in 20 kaartbladen. Een aantal kaartbladen werd later bijgewerkt, deels met de hand, waardoor de atlas gedateerd kan worden tussen 1623 en 1630. Meer bekijken? Klik op | Kaartboek | Alle oude kaarten

maandag 13 maart 2017

Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent

Removal of pharmaceuticals from WWTP effluent. Bron foto: http://www.dutchwatersector.comIn steeds meer landen wordt onderzoek gedaan naar de verwijdering van geneesmiddelen uit RWZI-effluent, om te voorkomen dat geneesmiddelen, en hun metabolieten, in oppervlaktewater terechtkomen. Geavanceerde oxidatietechnieken worden veel toegepast voor drinkwaterzuivering, maar zijn minder effectief in RWZI-effluent omdat daar veel hogere concentraties slecht biologisch afbreekbaar organisch materiaal voorkomen (gemiddeld 35 mg/L). Door (een deel van) dit materiaal eerst te verwijderen, met behulp van ionenwisseling (IEX) of ozon/biofiltratie, wordt geavanceerde oxidatie veel effectiever en efficiënter. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht PureBlue Water develops effective removal of pharmaceuticals from wastewater

woensdag 8 maart 2017

Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem

Afbeelding 1. Ecologische sleutelfactoren (ESF) voor stromende wateren; links geordend in een stroomgebied, rechts geordend naar hiërarchie. In: Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteemEind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 1 maart 2017

Projecten '17: de nieuwe norm

Cover Projecten '17: de nieuwe normIn dit projectenboek staan de dijkprojecten centraal waaraan vanaf 2017 wordt gewerkt. Dit is 'het jaar van de nieuwe norm'. De omgeving van de dijk wordt leidend in de manier waarop de dijk wordt versterkt. Dat is het thema van dit jaarboek van de dijk. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.