maandag 11 november 2019

Nationale analyse waterkwaliteit: tussentijdse resultaten en conclusies

De ongewenste overmaat aan nutriënten leidt tot explosieve algengroei (eutrofiëring). (foto: Jac van Tuijn). Bron: https://www.waterforum.net/pbl-voorziene-waterkwaliteitsmaatregelen-niet-overal-voldoende-om-alle-krw-doelen-te-halen/De voorziene maatregelen van de waterschappen en uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vooralsnog niet overal voldoende om de einddoelen van de Kaderrichtlijn Water voor nutriënten, biologie en chemische stoffen te halen. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de Nationale analyse waterkwaliteit. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

donderdag 7 november 2019

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland. Bron foto: https://www.vewin.nlHet doel van deze studie is om een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit die drinkwaterbedrijven tot hun beschikking hebben om perioden van droogte en/of onvoldoende waterkwaliteit te kunnen overbruggen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

dinsdag 5 november 2019

Medicijnresten in oppervlaktewater: minder lozen waar het kan, zuiveren waar het moet

Medicijnresten in oppervlaktewater: minder lozen waar het kan, zuiveren waar het moet. Bron foto: https://www.h2owaternetwerk.nlWaterschap Aa en Maas heeft voor vier (stof)groepen van medicijnen uitgewerkt hoe een combinatie van bronaanpak en aanvullend zuiveren van afvalwater kan bijdragen aan het verminderen van de concentraties medicijnresten in oppervlaktewater. Dit biedt concreet handelingsperspectief voor een brede samenwerking met partners in de waterketen en de zorg. Meer lezen? | details | volledige tekst.

donderdag 31 oktober 2019

Verkleinen van de onzekerheid in huidig waterbeleid met historische overstromingen

Afbeelding 2. Waterstandspijlen nabij Rees, Duitsland. Foto: Anouk Bomers. In: Verkleinen van de onzekerheid in huidig waterbeleid met historische overstromingenDoor de datareeks van gemeten afvoeren uit te breiden met historische overstromingen kan een overstromingsfrequentieanalyse uitgevoerd worden met minder onzekerheid. Om dit te testen wordt in deze studie de datareeks van gemeten afvoeren bij Lobith met een duur van ongeveer 120 jaar uitgebreid naar een duur van ongeveer 700 jaar. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 28 oktober 2019

Cijfers 2018 drugs in het riool Europese steden

foto KWR drugsonderzoek RWZI Utrecht. Bron: https://www.kwrwater.nl/actueel/cijfers-2018-drugs-in-het-riool-europese-steden/Het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) publiceert vandaag de resultaten van de drugsmonitoring in het rioolwater van bijna 85 grote Europese steden. KWR onderzocht voor de achtste keer op rij het rioolwater van anderhalf miljoen Nederlanders in de steden Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Het cocaïnegebruik stijgt licht in Amsterdam en Utrecht; in Eindhoven is het stabiel. En voor het eerst zijn er in de meetweek ook in Utrecht sporen van een drugsafvallozing aangetroffen. Opvallend is het groeiende gebruik van methamfetamine in Amsterdam. Meer lezen? | cijfers KWR drugs in rioolwater in de steden Amsterdam, Eindhoven en Utrecht | details Wastewater analysis and drugs - a European multi-city study (Perspectives on drugs) | volledige tekst Wastewater analysis and drugs - a European multi-city study (Perspectives on drugs).

vrijdag 25 oktober 2019

Bodemvervuiling in wadi's onderzocht met nieuwe methode

Afbeelding 2. Gebruik van social media (LinkedIn) om onderzoekslocaties te vinden. In: Bodemvervuiling in wadi's onderzocht met nieuwe methodeKlimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. Grote regenbuien passen niet in rioolbuizen dus wordt verharding vervangen door groen. Groenvoorzieningen krijgen functies als waterberging en infiltreren regenwater in de bodem, zoals bij wadi's (water afvoer drainage en infiltratie). Het afstromend regenwater dat infiltreert bevat verontreinigingen zoals PAK en zware metalen die in de toplaag van de wadi worden afgevangen. De concentraties zijn echter zo laag dat vervuiling pas na jaren meetbaar is. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 23 oktober 2019

Onderzoek instortingen vrijvervalriolen

Foto bij Onderzoek instortingen vrijvervalriolen. Onderschrift foto: Aanleg bergingsriolen Invalsweg, Overdinkel. Bron: Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. Gemeente LosserIn 2018 zijn voor het eerst de oorzaken van rioolinstortingen verkend. Via een hiervoor gemaakte website konden rioleringsbeheerders aan de hand van een vragenlijst instortingen van de afgelopen tien jaar melden. Vervolgens zijn deze meldingen geanalyseerd. Het einddoel is te onderzoeken of er een relatie is tussen de kenmerken die de kwaliteit (=conditie) en omgeving van een vrijvervalriool beschrijven én de kans op een instorting (=faalkans). De nu gezette stap is een verkenning van de oorzaken en belangrijke kenmerken van de buis en zijn omgeving. Daarmee kan in een volgende stap gericht verder worden gezocht. Meer lezen? | details | volledige tekst.