donderdag 21 september 2017

Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame en veilige delta

Uitsnede cover Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame  en veilige deltaOm de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in Nederland. Voor de uitvoering van dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.

donderdag 14 september 2017

Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant

foto cover Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant. foto: Ralf VerdsonschotDe toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 12 september 2017

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd

Afbeelding 1. Monitoringspunten van waterbedrijven (geclusterd per grondwaterwinning) en van provincies in de Grondwateratlas. Uit artikel Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerdOnlangs is de eerste versie van de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen. De Grondwateratlas bevat meetresultaten van zowel waterbedrijven als provincies en geeft een beeld in ruimte en tijd van het voorkomen van residuen van bestrijdingsmiddelen in het grondwater in Nederland. Dit artikel geeft een overzicht van de Grondwateratlas en het geheel van de meetresultaten die in de database zijn opgenomen. Het gaat ook in op de monitoring in de praktijk door Brabant Water en op de huidige ontwikkelingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | software | user manual.

donderdag 7 september 2017

De top 3 van augustus 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in augustus 2017

1. Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit (rapport)
'Hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?' Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Relatie KRW-doelen en macrofauna in beken in Noord-Brabant (rapport)
De toestand en ontwikkeling van macrofauna in de langzaam stromende Noord-Brabantse laaglandbeken en -riviertjes blijft in veel gevallen ver achter bij de doelen die voor deze beken geformuleerd zijn in het kader van de KRW. Om de oorzaken hiervan te identificeren zijn monitoringsdata van de waterschappen, gegevens afkomstig van de NDFF en historische gegevens geanalyseerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

2. Ecohydrologische systeemanalyse brongebied van de Mosbeek (rapport)
Inzicht in het ecohydrologisch functioneren van het brongebied van de Mosbeek, met name de werking van het grondwatersysteem. Speelt verdroging inderdaad een belangrijke rol bij de achteruitgang van het alkalisch laagveen? Wat zijn oorzaken en welke maatregelen kunnen getroffen worden? >Meer informatie

donderdag 31 augustus 2017

Top 5 grondstoffen: van aanbod tot vraag

Foto cover Top 5 grondstoffen: van aanbod tot vraag. Van boven naar beneden: alginaat, biomassa, PHA, cellulose. Herkomst: Energie- en Grondstoffenfabriek www.efgf.nlOm te komen tot strategische keuzes en grotere samenwerking is in de afgelopen periode in een proces samen met alle waterschappen en de Energie- en Grondstoffenfabriek, de potentie van de huidige Top 5 grondstoffen uit afvalwater in beeld gebracht. De Top 5 grondstoffen die is beschouwd, omvat Fosfor (fosfaat), Cellulose, Alginaat, Bioplastics en Biomassa. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 29 augustus 2017

Verwijdering van acesulfaam in rioolwaterzuiveringsinstallaties: wat bepaalt het verschil?

Acesulfame potassium. Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Acesulfame_potassiumKunstmatige zoetstoffen als acesulfaam komen via urine in huishoudelijk afvalwater terecht. Acesulfaam stond tot voor kort te boek als persistente stof. Onderzoek van noordelijke waterschappen en waterbedrijven laat echter zien dat de stof wel degelijk afgebroken wordt in RWZI's, maar ook dat de mate van verwijdering sterk varieert tussen RWZI’s. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.