dinsdag 20 februari 2018

Adviescommissie water: een terugblik

foto Werkbezoek Hondsbroeksche Pleij. Bron: Adviescommissie Water 2004-2018Dit boek geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de commissie en de adviezen die zij heeft uitgebracht, gelardeerd met foto’s van bijeenkomsten en werkbezoeken en reacties van (oud-)leden. Veertien jaar lang adviseerde de Adviescommissie Water (AcW) gevraagd en ongevraagd over waterbeleid. Breed kijken en smal adviseren, dat was het adagium. Een terugblik, in tekst en beeld. Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Adviescommissie water.

donderdag 15 februari 2018

Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden

Tijdens de masterclass in Hoogeveen wordt ook de praktijk getoond (Climatescan). Bron: Internationale kennisuitwisseling klimaatbestendige steden(Inter-)nationaal staan we voor de uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Om kennisuitwisseling te bevorderen, zijn interactieve tools zoals Climatescan bruikbaar. Dit laat meer dan duizend locaties zien met beeldmateriaal, achtergrondverhalen en (wetenschappelijke) artikelen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicatielijst Stresstest wateroverlast | www.climatescan.nl.

dinsdag 13 februari 2018

Kaart waterberging toont cultuurhistorische oplossingen

foto Kaart waterberging. Bron: https://erfgoedenruimte.nlVeel water tijdens piekbuien en een tekort van schoon, zoetwater tijdens periodes van droogte; in Nederland staan we al eeuwenlang voor de opgave om zo goed mogelijk met ons water om te gaan. Juist omdat we dat al zolang doen, zijn overal in Nederland restanten te vinden van watersystemen en waterbergingsmethoden. Sommige zijn in onbruik geraakt, of functioneren niet meer door ingrepen in het systeem. Maar wie goed naar deze cultuurhistorische oplossingen kijkt, kan hierin inspiratie vinden voor hoe we water bergen bij piekbelasting en hoe we dat kunnen inzetten bij schaarste. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | publicatielijst waterberging en cultureel erfgoed.

donderdag 1 februari 2018

Water: het vergeten verkiezingsthema, op campagne voor gemeenteraadsverkiezingen

foto Water: het vergeten verkiezingsthema, op campagne voor gemeenteraadsverkiezingenDe gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: op 21 maart 2018 liggen de rode potloden en stembiljetten klaar. Waar het ook over gaat in de verkiezingsstrijd, 'water' lijkt tot nu toe een vergeten thema. En dat terwijl gemeenten serieus met stresstesten en actieplannen aan de slag moeten om het hoofd te bieden aan hitte, droogte en stortbuien die we nog nooit hebben meegemaakt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 22 januari 2018

Scripties 'Politieke dimensies van transities' en 'Experiment-supported modelling of salt marsh establishment' in de prijzen

foto winnaars Waternetwerk scriptieprijs 2017. Bron: www.h2owaternetwerk.nlDe Waternetwerk Scriptieprijzen 2017 zijn gewonnen door Lieke Brackel (Bachelor-scriptie) en Daan Poppema (Master-scriptie). De prijzen werden eind 2017 uitgereikt tijdens het KNW Najaarscongres in Amersfoort.
  • Politieke dimensies van transities
    Lieke Brackel heeft onderzoek gedaan naar governance aspecten bij verduurzaming van de financiering van stedelijk waterbeheer (differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad). Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst
  • Experiment-supported modelling of salt marsh establishment
    Daan Poppema heeft kwelders onderzocht: buitendijkse landaanwas die niet meer onderloopt bij gemiddeld hoog water. Op welke manier kunnen kwelders helpen de waterveiligheid te vergroten, dus hoe vergroten we die veiligheid via 'building with nature'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst
  • .

donderdag 18 januari 2018

Stormvloedrapporten

Satellietbeeld 3 januari 2018 12:00 uur MET. Stormvloedverslagen RijkswaterstaatNa iedere zitting van WMCN-Kust (voorheen de Stormvloedwaarschuwingsdienst) wordt door Rijkswaterstaat snel een stormvloedverslag gemaakt. Als er ook daadwerkelijk een stormvloed is opgetreden komt er ook later een uitgebreider rapport. De uitgebreidere rapporten zijn nu ook aanwezig in de Hydrotheek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Actuele stormvloedinformatie Rijkswaterstaat.