donderdag 14 juni 2018

Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Foto cover Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studiesBijna overal in Nederland zijn muskusratten en worden ze bestreden, hetgeen raakt aan belangen van diverse groepen in de samenleving. Een afgewogen oordeel over de meest gewenste strategieën vereist inzichten die tot voor kort onvoldoende voor handen waren. Resultaten van een recent onderzoeksprogramma maken het mogelijk om het publieke debat helderder te voeren en een beter onderbouwde strategie van bestrijding te kiezen. Centraal in het programma stond een grote veldproef, iets wat al in veel voorgaande onderzoeken was aanbevolen. Deze rapportage omvat de synthese van alle resultaten die bij de veldproef en aanpalende onderzoeken zijn verzameld. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

woensdag 13 juni 2018

Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond?

Foto cover Afvalwater: hoe maken we de cirkel weer rond?Vanuit diverse vakgebieden wordt de laatste stand van zaken rond het zuiveren van afvalwater, en wat dit betekent voor onze gezondheid en economie beschreven. Om alle grondstoffen terug te kunnen winnen is de ontwikkeling van geavanceerdere microbiële technologie nog nodig. Is de toekomstige afvalwaterzuivering een bioraffinagefabriek of gaan we over op het verwerken van onverdunde ontlasting? Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 5 juni 2018

STOWA rapporten - mei 2018

Overzicht van de in MEI verschenen STOWA rapporten:

Overzicht van de in maart 2018 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

Voor alle nieuwe Hydrotheek aanwinsten van deze maand, ingedeeld op STOWA thema:

vrijdag 1 juni 2018

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Afbeelding 1. Vereenvoudigde schematische weergave van de dynamische filtratie in de onderzoeksinstallatieEr is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Dat bestaat uit een robuust en goedkoop dragermateriaal, waarop een natuurlijke filterkoek ontstaat die verantwoordelijk is voor de filtratie. De structuur van deze koeklaag varieert in de tijd en dit beïnvloedt de effluentkwantiteit en -kwaliteit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 24 mei 2018

Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: een haalbare kaart?

Foto stowa.nl. Laarzen in de regen. Bericht: Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: een haalbare kaart?Het idee om van regenwater drinkwater te maken wordt door steeds meer mensen omarmd. Is regenwater schoon, hoeveel neerslag valt er eigenlijk, en wat zijn de gevolgen, voor zowel drinkwaterbedrijven als huishoudens van het gebruik van regenwater om er drinkwater van te maken? Uit literatuuronderzoek blijkt dat er via daken minder neerslag kan worden opgevangen dan veel mensen denken, dat er toch wel verontreinigingen in kunnen voorkomen en dat het heel lastig wordt om de veiligheid te garanderen als hier drinkwater uit gemaakt wordt. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 22 mei 2018

De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017

cover De staat van ons water: rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017De staat van ons water gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 17 mei 2018

Twee afstudeerverslagen over de groei van waterplanten voor en na maaien

Het maaien van de Eefse beek met de maaiboot. Figuur 3 in Vegetatieontwikkelingen na maaien van watergangenTwee afstudeerverslagen van twee studenten die hebben gekeken naar de groei van waterplanten voor en na maaien. Dit met het doel om ontwikkeling in hydraulische weerstand gedurende het groeiseizoen beter te kunnen voorspellen. Meer lezen? Klik op | Linneman, R. - Risicogestuurd maaibeheer: toetsing van maaistrategieën in beken met het Dottermodel | Schrader, T.W.D. - Vegetatieontwikkelingen na maaien van watergangen.