donderdag 5 oktober 2017

Like de Hydrotheek facebook pagina en win een boek!

uitsnede cover Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938. In: Like de Hydrotheek facebook pagina en win een boek!

Like de Hydrotheek facebook pagina en bij 100 volgers verloten wij onder alle Likes het Verkade plaatjesalbum 'Onze groote rivieren' van Jac. P. Thysse uit 1938.

Er zijn al bijna 200 berichten geplaatst. Om dat te vieren, mogen we dit mooie boek weggeven. Wil je kans maken op dit fraaie boek? Like dan de Hydrotheek facebook pagina. Bij 100 volgers gaan wij dit boek weggeven. Hoe leuk is dat!

Win jij? Dan sturen we het boek kosteloos naar je op.

maandag 2 oktober 2017

Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen

Foto cover Kansen voor de kwabaal in Gelderland: kwaliteit leefgebieden en geschikte herstelmaatregelen. Foto: Jelger HerderDe kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die voorkomt in zoetwater. De soort is sterk achteruitgegaan en is daarom in de nieuwe Natuurwet aangewezen als een beschermde soort. Deze studie richt zich op het in beeld brengen van: historische en actuele waarnemingen van de kwabaal, de kwaliteit van (potentiële) leefgebieden en de noodzakelijke maatregelen voor het in stand houden van de populaties. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

STOWA rapporten - september 2017

Overzicht van de in september verschenen STOWA rapporten: Overzicht van de in augustus 2017 verschenen STOWA rapporten. Bron foto: www.stowa.nl

vrijdag 29 september 2017

Towards flexibility in the design and management of multifunctional flood defences

Figure 3, the Brouwersdam (modified from Google Maps). In: Towards flexibility in the design and management of multifunctional flood defencesDe belangrijkste conclusie van dit proefschrift van TU Delft is dat een toename van ontwerp en beheer van multifunctionele keringen inderdaad bij kan dragen aan het vergroten van de effectiviteit om te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

donderdag 28 september 2017

Schoon water en klimaat Zeeland

Beschrijving van de gevolgen van klimaatverandering voor de Zeeuwse landbouw en het stedelijk gebied en de mate waarin Schoon Water maatregelen bijdragen aan een klimaatrobuuste landbouw en klimaatrobuust stedelijk beheer. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

dinsdag 26 september 2017

De waterkwaliteit in Rijn en Maas 2016

Cover foto Jaarrapport 2016 De Rijn. De waterkwaliteit in Rijn en Maas 2016In de afgelopen decennia is de kwaliteit van het rivierwater in Rijn en Maas weliswaar zichtbaar verbeterd, maar steeds meer nieuwe, opkomende stoffen dienen zich aan, stelt De Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA). De jaarrapporten van RIWA brengen de verontreiniging van Rijn en Maas door industriële chemicaliën en afvalproducten, geneesmiddelresten en bestrijdingsmiddelen in kaart. RIWA toetst de meetwaarden in de jaarlijkse rapportages aan de hand van het Europees Rivieren Memorandum. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst Jaarraport 2016 Rijn | volledige tekst Jaarraport 2016 Maas.

donderdag 21 september 2017

Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame en veilige delta

Uitsnede cover Deltaprogramma 2018: doorwerken aan een duurzame  en veilige deltaOm de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken bevat het Deltaprogramma dit jaar voor het eerst een nieuw Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in Nederland. Voor de uitvoering van dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag extra nodig. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterforum.