maandag 8 april 2019

Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen

Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen. Foto: productiebedrijf Vechterweerd in Dalfsen (Vitens). Bron: https://www.h2owaternetwerk.nlBij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Dit blijkt uit een studie waarin een landelijk overzicht is gemaakt van het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen, inclusief hun afbraakproducten, in drinkwaterbronnen. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht KWR.

donderdag 4 april 2019

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: over de noodzaak met inwoners samen te werken bij klimaatverandering : case study

Alleen ga je sneller, samen kom je verder: over de noodzaak met inwoners samen te werken bij klimaatverandering: case study. Foto Ontwerpsessies Democratie in Actie. https://www.lokale-democratie.nlBetrokkenheid en participatie van inwoners bij maatschappelijke opgaven is altijd al van belang geweest, maar zal in de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dat heeft vooral te maken met het klimaatvraagstuk. Dit vraagstuk zal het leven van mensen enorm beïnvloeden. De Franse politiek filosoof Bruno Latour benoemt dit vraagstuk tot het belangrijkste politieke vraagstuk in de komende jaren. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 3 april 2019

Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerken

Foto cover Digitale dijkverzwaring: cybersecurity en vitale waterwerkenOnderzoek naar de manier waarop de minister van IenW zich voorbereidt op cyberaanvallen op de vitale waterwerken die voor haar worden beheerd door Rijkswaterstaat. Welke instrumenten heeft Rijkswaterstaat als beheerder in handen om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren en zich te beschermen tegen cyberdreigingen voor de waterkeringen? In hoeverre werken de instrumenten om cyberdreigingen en -aanvallen te detecteren? En bieden ze voldoende bescherming? Welke scenario´s liggen klaar voor wanneer zich een cyberaanval voordoet; met welke maatregelen kan Rijkswaterstaat voorkomen dat andere vitale sectoren ook geraakt worden bij een aanval (cascade-effecten)? En hoe werkt de respons bij detectie van kwetsbaarheden en incidenten bij Rijkswaterstaat? Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht h2owaternetwerk

donderdag 28 maart 2019

Werkboek energietransitie

Illustratie cover Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en VeluweVoor Waterschap Vallei en Veluwe is onderzoek gedaan naar hoe het waterschap een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Daarbij is onderzocht hoe het stelsel van waterlopen, dijken, kunstwerken en zuiveringen in is te zetten bij de productie van hernieuwbare energie. Dit met als doel dat het waterschap volledig kan voorzien in de eigen energiebehoefte en anderzijds mogelijk energie zou kunnen leveren aan anderen. Meer lezen? | details | volledige tekst.

woensdag 20 maart 2019

Bouwen-met-Natuur in waterrijke gebieden

Figure 1.3. Map showing the location of the lakes (Markermeer, IJsselmeer, Ketelmeer, Veluwemeer, Eemmeer, and Gooimeer). In: Wetland eco-engineering with fine sedimentIn het proefschrift 'Wetland eco-engineering with fine sediment' dient het Marker Wadden-project als casus voor kennisontwikkeling over het optimaliseren van bouwen met fijn sediment. Dit gebeurt in het kader van bouwen-met-natuur; een nieuwe manier van ontwerpen die natuurlijke processen benut waarbij technische en maatschappelijke doelen worden gediend. Het onderzoek richt zich op de (bio)geochemische, hydrologische en ecologische processen die ecosysteemontwikkeling versnellen in een waterrijk gebied, gebouwd van kleirijk sediment. Meer lezen? | details | volledige tekst | artikel over het promotieonderzoek (embargo op volledige tekst tot 26/8/2019).

donderdag 14 maart 2019

Thermofiele slibgisting en stikstofterugwinning op RWZI Bath

Een demonstratie van energiewinning uit hernieuwbare bronnen én energiebesparing waarbij beoogd wordt de biogasproductie uit communale afvalwaterzuiveringen aanzienlijk te vergroten, terwijl tegelijkertijd stikstof energie-efficiënt wordt teruggewonnen. Eindrapport van het project. Meer lezen? | details | volledige tekst.

maandag 11 maart 2019

Zeespiegelmonitor 2018

Zeespiegelmonitor 2018. Foto: Zeespiegel voor Nederlandse kust stijgt minder snel dan wereldwijd. https://www.h2owaternetwerk.nlDit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van de zeespiegelmonitoring onderzoeksagenda 2016-2018. In de afgelopen drie jaar is gewerkt om beter inzicht te krijgen in de metingen van de zeespiegel langs de Nederlandse kust. De zeespiegel stijgt langs de Nederlandse kust minder snel dan in de rest van de wereld. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht.