donderdag 9 april 2020

Graafschade door muskusratten in oevers en kades

Foto cover Beheer van de muskusrat in Nederland: synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studiesIn Nederland worden muskusratten intensief bestreden. De bestrijding is een middel om de (water-) veiligheid te waarborgen, door graverij in dijken, waterkeringen en andere infrastructuur te voorkomen. Tot in het vorige decennium was het echter een onbeantwoorde vraag of de hoeveelheid schade wel gerelateerd is aan de aanwezige aantallen muskusratten. Tussen 2013 en 2016 zijn daarom de omvang en aantallen van schades, die zijn toe te wijzen aan graverij door muskusratten, systematisch gekwantificeerd. Meer lezen? | details | volledige tekst

dinsdag 7 april 2020

Water zuiveren met een moerasbos

Foto cover Waterharmonicas in Nederland. Bron: stowa.nlVerzilting en droogte zorgen in kustgebieden steeds vaker voor gebrek aan zoet water. In Zeeuws-Vlaanderen wordt een Wageningse oplossing beproefd: zuivering van riool- en proceswater in moerasbossen. Dat moet een buffervoorraad opleveren waar de hele streek 's zomers uit kan putten. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Groen Kennisnet

vrijdag 3 april 2020

Landschapsbiografieën vier nationale parken

Foto cover Landschapsbiografie Nationaal Park NLDelta/Biesbosch-Haringvliet. Een van de vier landschapsbiografieenEind vorig jaar zijn de landschapsbiografieën van Nationaal Park Hollandse Duinen, NL Delta, De Veluwe en het Waddengebied in de Hydrotheek opgenomen. De landschapsbiografie was een onderdeel van hun prijs als winnaar van de verkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland' (in 2016). Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Het is een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van de natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan ook werken aan de toekomst ervan. Meer lezen? Landschapsbiografie van | Nationaal Park NLDelta/Biesbosch-Haringvliet | het Waddengebied | de Veluwe | Nationaal Park Hollandse Duinen.

woensdag 1 april 2020

Nederland beter weerbaar tegen droogte

Foto cover Nederland beter weerbaar tegen droogteVoor een klimaatbestendig water- en landgebruik zijn grote inspanningen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem. Dat geldt voor alle waterbeheerders en -gebruikers, maar ook voor overheden. Dat stelt de Beleidstafel Droogte in het eindrapport. Daarin staan 46 aanbevelingen om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. Meer lezen? | details | volledige tekst

maandag 30 maart 2020

Coronavirus en afvalwater

Coronovirus. Bron: www.stowa.nlHet Coronavirus kan via ontlasting in rioolwater terechtkomen. Dat is gebleken uit onderzoek van het RIVM. Rioleringswerkers en zuiveringsbeheerders zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de reguliere hygiënevoorschriften. Meer lezen? | alle vragen en antwoorden over het werken met rioolwater in relatie tot het Coronavirus op de STOWA website | Publicatielijst Coronavirus en afvalwater.

donderdag 26 maart 2020

Hydrotheek ondersteunt bij online thuis werken

Hydrotheek illustratie. Foto: Bobby de Vos

De Hydrotheek is online toegankelijk. Handig. Zeker nu veel van ons thuis werken!

Online Hydrotheek diensten die je kunt gebruiken:

  • de Dossier pagina bevat handige thematische zoekvragen. Met één muisklik- wordt een lijst met relevante publicaties rondom een bepaald thema gegeven.
  • er zijn verschillende manieren om bij te blijven. Via een abonnement op de maandelijkse Hydrotheek nieuwsbrief en een wekelijkse attendering.
  • ruim 75% publicaties zijn online vrij toegankelijk (van de in de afgelopen 20 jaar nieuw aan de Hydrotheek toegevoegde publicaties).
  • wanneer je in de Hydrotheek zoekt, zoek je ook in de volledige tekst van al deze digitale publicaties.

Aan de Dossier pagina zijn onlangs de thema's Energietransitie en water; Veenweiden en klimaatverandering; Oeverafkalving; en Toekomstscenario's RWZI's toegevoegd.
Heeft u belangstelling voor een ander dan deze genoemde thema's? Of komt u er niet uit met een zoekvraag. Neem dan contact op.

Uw publicaties in de Hydrotheek? Graag! Klik hier

De Hydrotheek van STOWA is een database met meer dan 50 duizend bronnen op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, watersystemen, waterkeringen, afvalwaterzuivering, riolering en waterbeheer in Nederland.

donderdag 19 maart 2020

Het waterschapswerk door de ogen van Van Gogh in Zuidoost Drenthe

Watergraaf Stefan Kuks overhandigt het eerste exemplaar van de publicatie 'Zuidoost Drenthe door de ogen van Vincent Van Gogh' aan de Commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta KlijnsmaVincent Van Gogh heeft in Zuidoost Drenthe gebivakkeerd en in schetsen en schilderijen het landschap vastgelegd. In zijn dagboek noteerde hij wat hij zag. Rond de tijd dat Van Gogh in Drenthe was, ontstonden daar ook de eerste waterschappen om een balans te vinden tussen alle belangen voor goed waterbeheer. Drie schrijvers - Mariëtte Haveman, Koos Dijksterhuis en Peter Veen – schreven een essay over het landschap dat Van Gogh in Zuidoost Drenthe aantrof en het werk van het waterschap hierin. Natuurfotograaf Saskia Boelsums heeft in foto’s vastgelegd hoe zij Drenthe door de ogen van Van Gogh observeert. Meer lezen? | details | volledige tekst | nieuwsbericht Waterschap Vechtstromen.