donderdag 7 december 2017

Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater: "Water out, shit in"

Op weg naar een nieuw concept voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater: Water out, shit in. foto: WUROm terugwinnen beter mogelijk te maken zal het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk moeten zijn. Om dit te bereiken is de benadering "Water out, shit in" toegepast. Concentratie wordt bereikt door geen extra water toe te voegen of door meer organisch materiaal toe te voegen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

woensdag 6 december 2017

Nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria voor metalen in grondwater

foto RIVM nieuwsbericht Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater: gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zinkHet RIVM heeft voor grondwater nieuwe achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria afgeleid. Met deze herziene waarden kunnen beheerders en beleidsmakers onder meer bepalen of de risico’s voor het nabijgelegen grondwater acceptabel zijn. Dit is van belang voor het toepassen van lichtvervuilde bagger en grond om diepe plassen ondieper te maken. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht RIVM.

maandag 4 december 2017

Analyse van zoutmetingen in de Lek

Figuur 2.1 Hoofdwatersysteem Rijn-Maasmonding en Waterschappen (Hydrologic, 2015). In: Analyse van zoutmetingen in de LekKlimaatverandering en ingrepen in de Rijn-Maasmonding kunnen van invloed zijn op de verzilting van de Lek vanuit zee. Om effecten van veranderingen in te kunnen schatten is kennis nodig van de processen die leiden tot verzilting van de Lek. Deze studie onderzoekt deze processen middels een analyse van stromings- en zoutmetingen en geeft een schatting van de dispersie op de Lek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst

vrijdag 1 december 2017

De top 3 van november 2017

top 1-2-3

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in november 2017

1. Landschapsecologische systeemanalyse Smoddebos
Systeemanalyse van het Smoddebos, aangevuld met een uitgebreid onderzoek naar flora en vegetatie. Het rapport geeft antwoord op de vraag: waarom is de soortenrijke voorjaarsflora van het Smoddebos in de afgelopen decennia steeds verder achteruit gegaan? Meer lezen? Klik op >Meer informatie

2. Bestrijding van Aziatische duizendknopen
Duizendknopen vormen een hardnekkig probleem voor beheerders van de groene ruimte vanwege het gebrek aan informatie over effectieve bestrijdingsmethoden. Stichting Probos in 2013 in samenwerking met 31 terreinbeherende organisaties een praktijkproef gestart naar de bestrijding van de drie Aziatische duizendknopen. >Meer informatie

3. Thermische energie uit oppervlaktewater
De waterbeheerders in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaal benutten van het oppervlaktewater als warmte- en koudebron. Dit heet thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO. In deze brochure wordt uiteengezet wat het is, en hoe het kan bijdragen aan een toekomst waarin we veel minder afhankelijk zijn van aardgas voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen en ruimtes. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

maandag 27 november 2017

Van business case naar value case in de afvalwaterketen

foto cover Smart renovation of Dutch residential housing and residential infrastructure for closed-loop, future proof water and nutrient managementDoor het toepassen van systeemdenken en de principes van de circulaire economie is een nieuwe selectiemethode voor toekomstbestendige (duurzame) sanitatietechnologie├źn voor huishoudelijk afvalwater ontwikkeld. Meer lezen? Klik op | details | artikel | onderliggend rapport.

vrijdag 24 november 2017

Informatieboekje Kennisdag Zoetwater

Informatieboekje Kennisdag Zoetwater. Bron: deltaproof. stowa.nlTijdens de vijfde Kennisdag Zoetwater werden de resultaten van onderzoek over drie thema’s: optimalisaties in (operationeel) waterbeheer, systeem- en proceskennis, pilots en innovaties gepresenteerd. Inspirerend boekwerkje van de dag was het 'Informatieboekje Kennisdag Zoetwater'. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer zoetwater publicaties | alle STOWA kennisdagen